ต้นกระดาษสวนกิตติ

             ยูคาลิปตัส (Eucalyptus) หรือต้นกระดาษ เป็นไม้เนื้อแข็งโดยมีถิ่นกำเนิดในทวีปออสเตรเลียประเทศไทยได้เริ่มนำไม้ยูคาลิปตัสชนิดต่าง ๆ มาปลูกตั้งแต่ปี 2493 และทดสอบปลูกเมื่อปี 2507 ป็นพันธุ์ไม้มากว่า 700 ชนิด 

 ยูคาลิปตัสที่สามารถปรับตัวและเติบโตได้ในประเทศไทย  และใช้ในการพัฒนาสายพันธุ์  ได้แก่
1. ยูคาลิปตัส  คามาลดูเลนซิส  ( Eucalyptus camaldulensis ) 
2. ยูคาลิปตัส  เทอเรติคอร์นิส   ( Eucalyptus tereticornis)
3. ยูคาลิปตัส  ยูโรฟิลล่า         (Eucalyptus urophylla)
4. ยูคาลิปตัส  บราสเซียน่า      (Eucalyptus brassiana)
5. ยูคาลิปตัส  เพลลิต้า           (Eucalyptus pellita)
6. ยูคาลิปตัส  ดีกลุปต้า          (Eucalyptus deglupta)  
7. ยูคาลิปตัส  แกรนดิส          (Eucalyptus grandis)              
              

               " ยูคาลิปตัสแต่ละชนิด มีคุณสมบัติเด่นที่แตกต่างกันไป  เช่น บางชนิดสามารถเติบโตได้ดี  ในพื้นที่ดินมีอุดมสมบูรณ์ต่ำ    น้ำน้อย  ทนแล้งได้ดี บางชนิดก็มีจุดเด่นด้านทนทานต่อโรคแมลง    บางชนิดมีคุณสมบัติลำต้นตรง  ความสูงดี  หรือ บางชนิดมีคุณสมบัติเนื้อไม้ดี  มีสารเคมีในเนื้อไม้ที่เหมาะกับที่โรงงานผลิตเยื่อกระดาษต้องการ ต้นกระดาษสวนกิตติได้พัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ จากยูคาลิปตัสทั่วไป ให้เป็นยูคาลิปตัสลูกผสมที่มีคุณสมบัติดีหลายด้านไว้ด้วยกัน" เพื่อรองรับกับ ความต้องการสำหรับผู้ที่อยากปลูกเป็นไม้เศรษฐกิจ หรือ ปลูกแบบเชิงพาณชิย์  โดยสามารถปลูกได้ในพื้นที่ที่หลากหลาย  และพัฒนาสายพันธุ์เพื่อต้านทานต่อโรคและแมลงต่าง ๆ ทำให้ผู้ปลูกมั่นใจได้ว่า ต้นกระดาษสวนกิตติพิถีพิถันทุกขั้นตอนก่อนถึงมือทุกท่าน