โรคและแมลงที่พบบ่อย

 
             โรคที่พบบ่อยในต้นยูคาลิปตัส จะมีสาเหตุหลักจากเชื้อรา และแบคทีเรีย เช่น โรคใบจุดด่างเหลือง โรคใบไหม้ตากบ โรคแคงเกอร์ เป็นต้น   ส่วนแมลงที่เป็นศัตรูของต้นยูคาลิปตัสที่สำคัญ ได้แก่ แตนฝอยปม หนอนม้วนใบ

แตนฝอยปม (
invasive gall wasp )
  
ข้อสังเกต 
1. มักเข้าทำลายที่ยอดทำให้ยอดแตกพุ่มฝอย
2. การเจาะวางไข่ของแมลงจะมีรอยสีน้ำตาลเรียงเป็นแถวบริเวณยอดอ่อน เส้นกลางใบ และก้านของใบยอดอ่อน
3. อาการปุ่มปม มักพบบริเวณก้านใบ เส้นกลางใบ และลำต้น


 

 วิธีการป้องกันและแก้ไข

1. เมื่อพบอาการให้ฉีดพ่นด้วยสารเคมีคลอร์ไพริฟอส + ไซเปอร์เมทริน ชื่อการค้า ดีไซด์, การันตี,นูเรลล์ดี -505,เวิร์คช็อป 505,ไปน๊อกซ์ อัตรา 30 -40 CC ต่อน้ำ 20 ลิตร
2. ก่อนปลูกโรยฟูราดานรองก้นหลุด 5 กรัม/ต้น หลังปลูกขุดใส่หรือโรยรอบโคนแล้วกลบ
ไม้อายุน้อยกว่า 6 เดือน (สูง 1 - 2 เมตร) ใช้ 10 -15 กรัม/ต้น
ไม้อายุ 6 เดือน - 1 ปี (สูง 2-3 เมตร) ใช้ 20 -30 กรัม/ต้น
หนอนม้วนใบ

ข้อสังเกต
1. มักเกิดกับใบอ่อน
2. ใบจะม้วนหรือห่ออาจแยกเป็นแบบใบเดี่ยวหรือรวมกันหลายใบ มีเส้นใบยึดเกาะให้เนื้อใบไม่ให้คลี่ออก
3. มักพบในไม้อายุ 3 -6 เดือน
วิธีการป้องกันและแก้ไข
1. ถ้าน้อยกว่า 10% จัดการโดยใช้มือบี้ตัวหนอน
2. ถ้ามากกว่า 10% และไม่สูงเกิน 1 เมตร จัดการโดยใช้สารเคมีฉีดพ่น ชื่อสารเคมี ไซเปอร์เมทริน ,แอลฟาไซเปอร์เมทริน , แลมฟ์ดาไซเปอร์เมทริน
3. ถ้าไม่สูงกว่า 1.50 เมตร ไม่ควรใช้สารเคมี แต่ควรกำจัดวัชพืนในแปลง 
เพิ่มเติม
ควรดูแลรักษาต้นไม้ให้แข็งแรง แทนการใช้สารเคมี