สายพันธุ์ต่างๆ

ต้นกระดาษสวนกิตติ

          ต้นกระดาษสวนกิตติ  ได้รับการค้นคว้า วิจัย และปรับปรุงพันธุ์อย่างต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนาและปรับตัวให้แข็งแกร่ง ต้านทานต่อโรคและแมลง   พร้อมที่จะผลิตสู่มือเกษตรกรหรือผู้ปลูกในทุก ๆ ปี  มีหลากหลายสายพันธุ์เหมาะกับแต่ละสภาพพื้นที่ โดยในปี 2554 ต้นกระดาษสวนกิตติได้เพิ่มการบริการไปยังภูมิภาคต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก สายพันธุ์ที่ท้าให้ทดลองปลูก เป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในภาคตะวันออก เช่น K7 ซึ่งเป็นไม้โตเร็ว เหมาะกับการปลูกทั้งในรูปแบบสวนป่า  และการปลูกไม้บนคันนา

           นอกจากนี้ยังมีสายพันธุ์พิเศษ และสายพันธุ์แนะนำ ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้ปลูกได้เห็นถึงความแตกต่างของต้นกระดาษสวนกิตติกับแหล่งอื่น ๆ 

  
Double Click on image to Enlarge.
Double Click on image to Enlarge.