การดูแลรักษา

       การดูแลรักษายูคาลิปตัสแบบเนื้อเยื่อ หรือ ต้นกระดาษสวนกิตติ ไม่อยากอย่างที่คิด  เพราะการดูแลรักษาส่วนใหญ่จะพิถีพิถันในช่วง 1 -2 ปีแรกเท่านั้น ในปีที่ 3 อาจจะบำรุงดูแลเฉพาะต้นที่ยังเล็กกว่าต้นอื่นๆ แต่สำหรับแปลงที่ไม้โตดีสม่ำเสมอ ก็ดูแลแค่การทำแนวกันไฟ และดูแลแปลงให้สะอาดเท่านั้น