หน้าแรก
วิธีการคำนวณไม้เป็น ลบฟ.
ความรู้เรื่องต้นไม้ยูคาลิปตัส
IPPC มาตรฐาน ISPM
ลักษณะทั่วไปของเนื้อไม้
จุดแตกต่างระหว่างไม้ยูคาลิปตัส กับไม้ยางพารา
ขั้นตอนในการผลิต
เป็นเวลามากกว่า 20ปีที่ทีมงานได้ค้นคว้าวิจัยต้นไม้ยูคาลิปตัสเพื่อปรับปรุงสายพันธุ์ไม้ชนิดโตเร็วเพื่อลดและทดแทนการใช้ไม้
จากธรรมชาติอย่างจริงจังได้สายพันธุ์หลากหลายในการนำไปใช้งานเช่นทำเยื่อกระดาษผลิตไม้บอร์ดเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลและ
ได้พัฒนาสายพันธุ์เพิ่มขึ้น ซึ่งมีคุณสมบัติ โดดเด่นจากสายพันธุ์อื่นโดยเฉพาะ K7,K62ซึ่งมีตาไม้น้อยลำต้นตรงเนื้อไม้แข็งแรงเหมาะสำหรับการรับแรงและยึดอายุการ ใช้งานของไม้นานยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ใหม่ ของบริษัทที่จะเข้าสู่ตลาดปลายปี 56 เร็วๆนี้


มาตรฐานของ Pallet
พาเลต(Pallet) ขนาดมาตรฐานที่ใช้กันมากที่สุด ISO (International Standards Organization) มีอยู่ 3 ขนาด ดังนี้
1. ขนาด 80 x 120 x 1.5 cm. หรือ(EURO Pallet)
2. ขนาด 110 x 110 x 1.5 cm. หรือ Japan Pallet
3. ขนาด 100 x 120 x 1.5 cm. หรือ Thai Pallet
4. ขนาดทั่วไป ตามความต้องการของลูกค้
                 

-  พันธุ์ เค 7   ได้จากการปลูกทดสอบลูกผสมเปิดชั่วที่ 1   จากแปลงที่มีการปล่อยให้มีการผสมกันอย่างอิสระของต้นแม่ไม้ Eucalyptus
camaldulensis
 Dehnh. เป็นแม่พันธุ์ ที่ปลูกทดสอบร่วมกับ E. deglupta Blumeในแปลงปลูกทดสอบ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ในปี 2532


ลักษณะสำคัญของยูคาลิปตัส เค 7

          ระยะกล้าไม้ (อายุ 1-3 เดือน) ลำต้นทรงเหลี่ยม  ใบรูปหอก  ความกว้างเฉลี่ย 3.13 ซม. ความยาวเฉลี่ย 8.53 ซม. ขอบใบเป็นคลื่น มีการ เรียงตัวของใบตรงกันข้าม สีเส้นกลางใบมีสีเหลือง สีก้านใบแดงแกมเขียว  ระยะต้นเจริญเติบโตเต็มที่ (อายุมากกว่า 2 ปี)  ลำต้นทรงเหลี่ยม  ไม่มี ร่องใต้กิ่ง เปลือกติดทั่วลำต้น  เปลือกชนิดเรียบเป็นแผ่น การลอกเปลือกเป็นแผ่นใหญ่ ใบรูปหอกแคบ กว้างเฉลี่ย 3.92 ซม. ยาวเฉลี่ย 16.28 ซม. ขอบใบเรียบ

เค 63  ได้จากการปลูกทดสอบลูกผสมเปิดชั่วที่ 1          ของแปลงที่มีการปล่อยให้มีการผสมกันอย่างอิสระของสายพันธุ์ Eucalyptus
camaldulensis
 Dehnh.  โดยดำเนินการในแปลงปลูกทดสอบ  อ.พนมสารคาม  จ. ฉะเชิงเทรา  ในปี 2536

ลักษณะสำคัญของยูคาลิปตัส เค 63

          ระยะกล้าไม้ (อายุ 1-3 เดือน) ลำต้นเหลี่ยม  สียอดอ่อนของใบเป็นสีชมพู  รูปใบหอก กว้างเฉลี่ย 2.77 ซม. ยาวเฉลี่ย 11.68 ซม. ขอบใบ เรียบ    มีการเรียงตัวของใบสลับตั้งแต่แรก  สีเส้นกลางใบมีสีเขียวอ่อน   สีก้านใบสีแดงแกมเขียว  ระยะต้นเจริญเติบโตเต็มที่  (อายุมากกว่า 2 ปี) ลำต้นกลม  ไม่มีร่องใต้กิ่ง  เปลือกติดตลอดลำต้น  เปลือกชนิดเรียบเป็นสะเก็ด  ไม่ลอกเปลือก  ใบรูปหอกแคบ  กว้างเฉลี่ย 2.06 ซม.   ยาวเฉลี่ย  17.12 ซม. ขอบใบเรียบ

วัสดุ : ไม้ยูคาลิปตัส สายพันธุ์ K7 , K62 ที่ผ่านการวิจัยสายพันธุ์ที่ดีที่สุด

การใช้งาน : ทำพาเลต , ทำเฟอร์นิเจอร์ , ทำสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ทดแทนพลาสติกและเหล็ก

ขนาด 80 x 120 x 1.5 cm. หรือ(EURO Pallet)
110 x 110 x 1.5 cm. หรือ Japan Pallet
100 x 120 x 1.5 cm. หรือ Thai Pallet
ทั่วไป ตามความต้องการของลูกค้า

กำลังการผลิต : เครื่องจักร 2 ไลน์ผลิต 1,600 ลบฟ./วัน
: ขนาดไม้ท่อนในการผลิต 4 - 12 นิ้ว

 
 

Lamkhaowoodchip Company Limited Copyright © 2013 All Rights Reserved.