จำหน่ายไม้วีเนียร์ ไม้เข็ม ไม้ค้ำยัน คุณภาพดี

กลุ่มสวนกิตติผู้ปลูกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิตัส หรือในชื่อแบรนด์ต้นกระดาษสวนกิตติพันธุ์เนื้อเยื่อคุณภาพดี รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จำหน่ายไม้วีเนียร์ ไม้้เข็ม ไม้ค้ำยัน ลำต้นตรง เนื้อไม้แข็ง ทนทาน คุณภาพดี

โลกสวยด้วยมือเรา

โลกสวยด้วยมือเรา...เพียงร่วมมือร่วมใจปลูกต้นกระดาษสวนกิตติ ก็ช่วยลดก๊าซ CO2 และช่วยเพิ่มก๊าซ O2 ให้กับโลกของเราได้ง่ายๆ

แนะนำช่องทางสื่อสารข่าวสารต้นกระดาษสวนกิตติผ่านสื่อวิทยุ

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับต้นกระดาษสวนกิตติผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุชุมชนครบุรีสัมพันธ์ 91.25 MHz

จำหน่ายไม้ท่อนยูคาลิปตัส

กลุ่มบริษัทสวนกิตติ จำหน่ายไม้ท่อนยูคาลิปตัส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้วขึ้นไป ความยาวตามลูกค้าต้องการ

ศูนย์บริการวิเคระห์และใหคำแนะนำและคำปรึกษาเรื่องดิน พืช น้ำ และวินิจฉัยโรค

แนะนำศูนย์บริการวิเคระห์เรื่องดิน พืช น้ำ และวินิจฉัยโรค

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา

มูลนิธิดำเนินชาญวณิชย์ รับสมัครนักศึกษา "โครงการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน" รุ่นที่ 6

รู้หรือไม่? ต้นกระดาษสวนกิตติเมื่อมีความสูและการเจริญเติบโตแต่ละช่วงอายุเป็นอย่างไร

สมาชิกหลาย ๆ ท่านอาจจะยังสงสัยเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของต้นกระดาษสวนกิตติ ว่ามีการเจริญเติบโตเป็นอย่างไรบ้าง กรูรูผู้รู้อย่าง "นายต้นกระดาษ" มีคำตอบมาให้ผู้ที่ยังเกิดความสงสัยกันแล้วด้วยนะครับ จะโตมากน้อยแค่ไหน เราไปดูกันเลยครับ

ต้นกระดาษสวนกิตติน้องใหม่ สายพันธุ์ SK

ต้นกระดาษสวนกิตติสายพันธุ์ใหม่ ที่ผ่านการพัฒนาและทดสอบมาไม่ต่ำกว่า 10 ปี จนทำให้ได้ต้นกระดาษสายพันธุ์น้องใหม่ SK ที่มีคุณสมบัติที่ ปลูกง่ายกว่า โตไวกว่า รายได้ดีกว่า พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต่อไป

ต้นกระดาษสวนกิตติช่วยลดปัญหาดินเค็ม

ต้นกระดาษสวนกิตติเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการช่วยลดปัญหาดินเค็มให้แก่เกษตรกร

ปุ๋ยขี้ไก่ ช่วยลดต้นุทนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้เกษตกร

ปัจจุบันเศรษฐิกจมีการขายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้นทุนทางด้านการเกษตรมีต้นทุนที่สูงขึ้น และเพื่อให้่สอดคล้องกับเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ ทางหน่วยงานต้นกระดาษสวนกิตติจึงของนำเสนอ "การใช้ปุ๋ยขี้ไก่" แทนการใช้สารเคมี เพื่อเป็นการลดต้นทุนและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ยูคาลิปตัสสายพันธุ์พิเศษ K58

ต้นกระดาษสวนกิตติหรือยูคาลิปตัสเนื้อเยื่อสายพันธุ์ดี สายพันธุ์พิเศษ K58

การผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กระบวนการผลิตยูคาลิปตัสและการจัดการกับศัตรูพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ต้นกระดาษสวนกิตติ ไม้สารพัดประโยชน์ พลังงานทดแทน-ตัวช่วย

ยูคาลิปตัส หรือต้นกระดาษสวนกิตติ เป็นไม้โตไวที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอย่าง และทั้งในทางตรงและทางอ้อม ซึ่งหนึ่งในนั้น ก็คือการนำมาทำเป็นพลังงานทดแทน ซึ่งยังเป็นการช่วยเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และยั่งยืน

เกษตรแบบผสมผสาน ลดความเสี่ยง ลดใช้สารเคมี เพิ่มรายได้

สำหรับเกษตรกรที่เคยประสบกับปัญหาความเสียหายของผลผลิตจากสภาพดินฟ้าอากาศ ราคาผลผลิตไม่เ็ป็นที่พอใจ ต้นทุนเพิ่มเพราะต้องใช้สารเคมี รายได้ไ่ม่ต่อเนื่อง ลองหาคำตอบได้ที่นี่.....

ต้นกระดาษสวนกิตติ ไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของโลก

ต้นกระดาษสวนกิตติ เป็นไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของโลก ซึ่งสามารถนำมาผลิตเยื่อกระดาษ และ ทำเชื้อเพลิง พลังงานทดแทน

แนะนำศูนย์ปฎิบัติการเทคโนโลยีไม้โตเร็ว

ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีไม้โตเร็ว เป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูล ประสานงานงานวิจัยพันธุ์ และพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกไม้ เพื่อพัฒนาการปลูกไม้โตเร็วให้ผลผลิตสูงอย่างยั่งยืน พร้อมงานบริการต่าง ๆ....

ต้นกระดาษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ตอนไม้โตเร็ว)

ต้นกระดาษสวนกิตติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอน ไม้โตเร็ว : พลังงานชีวมวลสร้าง(ราย)ได้ของคนไทย

ต้นกระดาษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ต้นกระดาษสวนกิตติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

“ยูคาลิปตัส” ไม้เศรษฐกิจ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

“ยูคาลิปตัส” ไม้เศรษฐกิจ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ทำลายดิน โดยมีการวิจัยจากนักวิชาการหลากหลายหน่วยงานที่สามารถพิสูจน์ได้ดังนี้

ต้นกระดาษสวนกิตติแต่ะสายพันธุ์

ต้นกระดาษสวนกิตติแต่ละสายพันธุ์ที่ส่งมอบถึงมือผู้ปลูกนั้น ต้องผ่านการวิจัยและพัฒนามาไม่น้อยกว่า 10 ปี และผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกมากมาย จนเรามั่นใจ....

รางวัลเศรษฐกิจพอเพียง

ความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดฉะเชิงเทราเราทุกคน