ผลตอบแทนการลงทุน?

ยูคาลิปตัส (Eucalyptus) หรือต้นกระดาษ เป็นไม้เนื้อแข็งโดยมีถิ่นกำเนิดในทวีปออสเตรเลีย ประเทศไทยได้เริ่มนำไม้ยูคาลิปตัสชนิดต่างๆมาปลูกตั้งแต่ปี 2493 และทดสอบปลูกเมื่อปี 2507 เป็นพันธุ์ไม้มากว่า 700 ชนิด ซึ่งขณะนี้มีอยู่ 2 ชนิดเท่านั้น ที่เหมาะสมและเป็นที่นิยม

ตารางคำนวน
จำนวนพื้นที่ :
ไร่
ระยะปลูก :
ต้นกระดาษ :
ต้น
สายพันธ์ที่ปลูก :
- สายพันธุ์พิเศษ จำหน่ายราคาจองที่ บาท/ต้น ราคาซื้อเงินสด บาท/ต้น
- สายพันธุ์ทั่วไป จำหน่ายราคาจองที่ บาท/ต้น ราคาซื้อเงินสด บาท/ต้น
เลือกรายการ :
* ราคาจำหน่ายสำหรับการซื้อเงินสด จะสูงกว่าแบบจอง 1 บาท/ต้น ทั้งสองสายพันธุ์
การลงทุนปลูกต้นกระดาษสวนกิตติ ไร่ สำหรับสมาชิก (ทำสัญญาประกันราคากับบริษัท)
รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 รวม
ค่าใช้จ่าย            
รายได้            
รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย            
หมายเหตุ :

1. ไม่รวมค่าใช้จ่ายการเช่าที่ และปรับพั้นที่จากพื้นที่รกร้างว่างเปล่า (ผลตอบแทนที่ยังไม่รวมโปรโมชั่น)

2. โดยผลผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆ ประมาณการขึ้นอยู่กับพื้นที่และการดูแลรักษา

3. ค่าจ้างปลูก ค่ากำจัดวัชพืช และราคาปัจจัยการผลิต อาจปรับเปลี่ยนตามราคาน้ำมันและเศรษฐกิจอื่นๆ