ศูนย์ปฏิบัติการไม้โตเร็ว ร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฏวิทยา ร่วมศึกษาปัญหาแตนฝอยปม

Double Click on image to Enlarge.