แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แหล่งความรู้ด้านการเกษตร

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต สามารถหาความรู้และแบ่งกันได้ที่ http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/ แล้วเราจะนำสาระความรู้มาฝากกันอีกนะครับ

Double Click on image to Enlarge.