ผลการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ ฉันรักต้นกระดาษสวนกิตติ