ภาพกิจกรรมประชุมชี้แจงขั้นตอนการตัดไม้สมาชิก ครั้งที่ 27

Double Click on image to Enlarge.

images by free.in.th