ภาพกิจกรรมประชุมชี้แจงขั้นตอนการตัดไม้สมาชิก ครั้งที่ 34

ประมวลภาพกิจกรรมประชุมชี้แจงขั้นตอนการตัดไม้สมาชิกครั้งที่ 34
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555
ณ ห้องประชุมสาขาวัฒนานคร
Double Click on image to Enlarge.