แสดงความยินดีกับ บริษัทสมาชิกส่งเสริม จำกัด ได้รับประกาศนียบัตร “คาร์บอนฟุตพริ้นท์”