ต้นกระดาษสวนกิตติ ยูคาลิปตัส ไม้โตเร็ว พืชเศรษฐกิจ สวนป่าเชิงพาณิชย์ ณัฐฐิกาชฏา ดำเนินชาญวนิชย์ ณัฐชปกรณ์ กิตติ : หน้าแรก

ต้นกระดาษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

         ต้นกระดาษสวนกิตติ  ผลิตภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่งนอกจากจะมีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในกระบวนการผลิตแล้ว  เรายังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  หลายต่อหลายคน อาจจะเคยได้ยินมาว่าการปลูกต้นไม้ มีส่วนช่วยโลก ด้วยการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์  รู้หรือไม่ว่าการปลูกต้นกระดาษสวนกิตติก็มีส่วนช่วยโลกด้วยการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนกัน ปลูก 1 ต้น ลดได้ถึง 6.3 กิโลกรัม  นอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นๆ ที่ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้  ลองทำตามง่าย ๆ ได้เลย.......

          นอกจากนี้ ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเรื่องการใช้น้ำของยูคาลิปตัส  บ้างก็ว่าทำให้พื้นดินเป็นทะเลทราย  ทำให้ดินขาดสารอาหาร  
แท้จริงแล้้วมีงานวิจัย หรือบทความทางวิชาที่สามารถยืนยันข้อเท็จจริง ว่ายูคาลิปตัสไม่ได้ทำให้พื้นดินเป็นทะเลทราย  แท้จริงแล้วกลับเป็นต้นไม้ที่มีประสิทธิภาพการใช้น้ำได้ค่อนข้างดี  และยังเหมาะสมกับพื้นที่ที่ไม่สามารถทำการเกษตรอื่นๆ แล้ว แต่สามารถปลูกยูคาลิปตัสได้  
ดังบทความ ข้อมูลยูคาลิปตัสต่อการใช้น้ำ

 

        ยังมีอีกหนึ่งบทความทางวิชาการที่น่าสนใจที่กล่าวถึงประโยชน์ของยูคาลิปตัสที่นอกจากจะสามารถใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษแล้ว 
ยังสามารถใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย และในด้านของคาร์บอนเครดิตที่ได้จากการปลูกป่า  ซึ่งการปลูกยูคาลิปตัสแบบสวนป่าหรือเชิงพาณิชย์ ก็สามารถช่วยสนับสนุนในด้านนี้ได้          ประโยชน์ของยูคาลิปตัส   และ ต้นกระดาษสวนกิตตินั้น มีมากมาย แบ่งได้ทั้งทางตรง และทางอ้อม ดังนี้

 

                          ต้นกระดาษสวนกิตติของเราไม่ได้หยุดยั้งเพียงแค่นี้  เราัยังมีโครงการและกิจกรรมอี่น ๆ อีกมากมายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกระบวนการผลิตที่เราุมุ่งมั่นลดใช้สารเคมี  และใช้วิธีทางธรรมชาติมากขึ้น
เช่น  การใช้แมลงช้างปีกใสในการกำจัดวัชพืชในแปลงสต๊อก แทนการใช้สารเคมี  ส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้น  
รอติดตามได้ที่นี้่  เร็ว ๆ นี้........................

images by free.in.th