ต้นกระดาษสวนกิตติ ยูคาลิปตัส ไม้โตเร็ว พืชเศรษฐกิจ สวนป่าเชิงพาณิชย์ ณัฐฐิกาชฏา ดำเนินชาญวนิชย์ ณัฐชปกรณ์ กิตติ : หน้าแรก

“ยูคาลิปตัส” ไม้เศรษฐกิจ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

Double Click on image to Enlarge.
 

images by free.in.th