ต้นกระดาษสวนกิตติ ยูคาลิปตัส ไม้โตเร็ว พืชเศรษฐกิจ สวนป่าเชิงพาณิชย์ ณัฐฐิกาชฏา ดำเนินชาญวนิชย์ ณัฐชปกรณ์ กิตติ : หน้าแรก

เกษตรแบบผสมผสาน ลดความเสี่ยง ลดใช้สารเคมี เพิ่มรายได้

    ต้นกระดาษสวนกิตติขอนำเคล็ดไม่ลับ กับสาระความรู้ดีๆ ด้านการเกษตรมาฝาก การเกษตรแบบผสมผสานสิ่งดีใกล้ๆ ตัวที่หลาย ๆ คนมองข้ามไป ซึ่งการเกษตรแบบผสมผสานนั้นนอกจากจะช่วยเกษตรกรลดความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของราคา ลดการใช้สารเคมีแล้ว ยังช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีรายได้ต่อเนื่องอีกด้วย

Double Click on image to Enlarge.
Double Click on image to Enlarge.
Double Click on image to Enlarge.
Double Click on image to Enlarge.