กิจกรรมรถแห่ประชาสัมพันธ์ต้นกระดาษสวนกิตติ 2557

Double Click on image to Enlarge.

images by free.in.th