ต้นกระดาษสวนกิตติ ยูคาลิปตัส ไม้โตเร็ว พืชเศรษฐกิจ สวนป่าเชิงพาณิชย์ ณัฐฐิกาชฏา ดำเนินชาญวนิชย์ ณัฐชปกรณ์ กิตติ : หน้าแรก

กิจกรรมรถแห่ประชาสัมพันธ์ต้นกระดาษสวนกิตติ จ.ลพบุรี 2560