กิจกรรมรถแห่ประชาสัมพันธ์ต้นกระดาษสวนกิตติ จ.ลพบุรี 2560